loader

Na nasze kominki z montażem udzielamy 24-miesięcznej gwarancji.

Zainstalowane wkłady kominkowe mogą być objęte dłuższym okresem gwarancji, w zależności od producenta danego wkładu. Szczegółowe informacje u naszych doradców techniczno-handlowych.
Należy mieć na uwadze, że okres gwarancyjny na niektóre podzespoły wkładu kominkowego (np. uszczelki, rolki) może być krótszy niż 24 miesiące.

Podstawą do nieodpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi, niewłaściwej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, które nie są zawinione przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.

Zgłoszenia reklamacji prosimy wysyłać na kontakt@centrumkomina.pl, dostarczyć osobiście lub pisemnie na następujący adres: Centrum Komina Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu od zgłoszenia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

USŁUGI SERWISOWE

Zgłoszenia usług serwisowych pogwarancyjnych prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:

X