loader

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące naszych produktów lub usług prosimy o kontakt z nami za pomocą poniższego formularza. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowej odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami

Dyrektor Działu Kominy inż. Karol Sawiak
tel. 512 098 097
k.sawiak@centrumkomina.pl
FRANKO sp. z.o.o 
CENTRUM KOMINA 
ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra

Informujemy, iż nasze kominy ceramiczne NIKO dostępne są od ręki w całej sieci marketów budowlanych CASTORAMA na terenie całej Polski. Serdecznie zachęcamy do zakupów w bardzo korzystnych cenach.

GWARANCJA NA SYSTEMY KOMINOWE CERAMICZNE NIKO

“Centrum Komina” sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Zielonej Gorze, ul. Osadnicza 35, zwany dalej Producentem,

udziela gwarancji na systemy kominowe ceramiczne NIKO, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.

 1. Okres gwarancji trwa 30 lat, licząc od dnia zakupu i obejmuje terytorium Polski.
 2. Dokumenty wymagane przy realizacji uprawnień z gwarancji:
 3. faktura zakupu oraz kompletnie wypełniona i podpisana karta gwarancyjna komina NIKO,
 4. odbiór kominiarski wystawiony przez mistrza kominiarskiego,
 5. protokoły z czyszczenia komina w wymaganych terminach,
 6. zgłoszenie reklamacyjne z opisem stwierdzonej wady, jej lokalizacji oraz zdjęciami.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne musi być przedstawione na piśmie w terminie 14 dni od zauważenia usterki.
 8. Producent zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji w terminie 30 dni, licząc

od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Producent zastrzega sobie jednak prawo, do wydłużenia

terminu do 60 dni, w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz.

 1. Montaż systemu kominowego NIKO musi być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu kominów

ceramicznych NIKO, a także zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami budowlanymi. Aktualna

instrukcja montażu zawsze znajduje się na stronie www.kominy-niko.pl

 1. Każde urządzenie grzewcze podłączone do komina NIKO musi być certyfikowane i dopuszczone do

stosowania.

 1. Przewody dymowe należy czyścić 4 razy w roku, natomiast spalinowe i wentylacyjne – 2 razy w roku.

Każda usługa czyszczenia musi zostać potwierdzona protokołem i rachunkiem wystawionym przez

wykwalifikowaną osobę.

 1. Gwarancja traci ważność w następujacych przypadkach:
 2. zastosowanie nie oryginalnych elementów, zakupionych nie u Producenta,
 3. dokonanie jakichkolwiek przeróbek elementów systemów kominowych NIKO,
 4. przeprowadzenie montażu komina NIKO niezgodnie z instrukcją montażu Producenta,
 5. brak systematycznego czyszczenia komina NIKO, w wymaganych terminach (pkt.7 gwarancji),
 6. podłączenie do komina NIKO urządzenia grzewczego nieposiadającego wymaganych certyfikatów,
 7. podłączenie do komina NIKO urządzenia grzewczego, które jest niewłaściwie dobrane do systemu

kominowego NIKO, który posiada konkretną charakterystykę techniczną zawartą w europejskim

certyfikacie,

 1. niewłaściwego transportu, rozładunku lub przechowywania systemów kominowych NIKO.
 2. Producent nie ponosi odpowiedzialności w nastepujących przypadkach:
 3. jeżeli uszkodzenia i pęknięcia zostały spowodowane bezpośrednim działaniem płomienia na

elementy ceramiczne, w wyniku zastosowania prostych kotłów stosowanych na budowach oraz w

przypadku przegrzewania lub wad pieca, a także kominka.

 1. jeżeli usterki powstały w wyniku działania zjawisk atmosferycznych i innych tj.: pożar, wybuch,

tornado, huragan, powódź, klęska żywiołowa, trzęsienie ziemi.

 1. Gwarancja 30 lat obejmuje pustaki kominowe, elementy ceramiczne oraz otulinę izolacyjną. Pozostałe

elementy objęte są gwarancją 2 lata.

 1. W ramach gwarancji przysługuje jedynie roszczenie o zwrot kosztów zakupionego towaru.
 2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego towaru tj. naprawa,

utrata zysku i inne koszty, które zgłaszający reklamację jest zmuszony ponieść w związku z wymianą lub

naprawą szkody.